Ви є тут

Цикл підручників за напрямом "Економіка"


Номер роботи - П 4 ПОДАНА

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автори: Плескач В.Л., Затонацька Т.Г.

1. Інформаційні системи і технології на підприємствах. – К.: Знання, 2011. - 718 с.

2. Електронна комерція. – К.: Знання, 2007. - 535 с.

Загальний тираж підручників складає 2300 примірників.

Підручники створено для студентів базової освіти як ІТ-спеціальностей, так і економічних спеціальностей.

У підручнику "Інформаційні системи і технології на підприємствах", що складається з десяти розділів, висвітлено найважливіші особливості сучасних інформаційних систем і технологій на підприємствах в умовах формування інформаційного суспільства, проаналізовано роль і місце зазначених систем і технологій у процесі інформатизації підприємств України. Розглянуто системи прийняття рішень та інтелектуального аналізу даних, перспективи використання інформаційних систем та технологій в економічній діяльності, основні напрями інтелектуалізації сучасних інформаційних систем та використання сучасних веб-технологій на підприємствах.

Підручник "Електронна комерція" складається з десяти розділів, у яких висвітлено основні напрями розвитку електронної комерції, зокрема, становлення та розвиток електронної економіки, платіжні та фінансові системи у мережі Інтернет, безпека і захист інформації в електронній комерції, маркетинг у мережі Інтернет, електронна підтримка споживачів товарів і послуг електронної комерції, електронні ринки з використанням Інтернет- та веб-технологій, віртуальні підприємства, організаційно-технологічні засади та перспективи розвитку систем електронної комерції у майбутньому.

 

Електронну версію підручника «Електронна комерція» було оновлено у 2015 р. та подано як електронний онтологічний підручник, його можна читати в он-лайн режимі: (http://ontology.inhost.com.ua/index.php?graph_uid=1874.  http://ontology.inhost.com.ua/index.php?graph_uid=1875)