Ви є тут

2018, Національна премія / Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P4 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур (Кількість коментарів: 63)
P12 Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію (Кількість коментарів: 23)
P16 Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього (Кількість коментарів: 24)
P19 Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень (Кількість коментарів: 49)
P20 Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей (Кількість коментарів: 28)
P23 Засоби та методи обробки інформації для контролю транспортних споруд та оптимізації систем керування (Кількість коментарів: 12)
P24 Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні (Кількість коментарів: 20)
P25 Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях (Кількість коментарів: 49)
P28 Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій (Кількість коментарів: 46)
P29 Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань (Кількість коментарів: 79)
P34 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України (Кількість коментарів: 43)
P35 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору (Кількість коментарів: 38)
P36 Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел (Кількість коментарів: 34)
P38 Якісні методи дослідження моделей математичної фізики (Кількість коментарів: 30)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P31 Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України (Кількість коментарів: 110)
P32 Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг (Кількість коментарів: 53)
P33 Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів (Кількість коментарів: 89)
P39 Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях (Кількість коментарів: 41)
P41 Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій (Кількість коментарів: 43)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P6 Підручник "Педіатрія" (Кількість коментарів: 156)
P7 Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації) (Кількість коментарів: 307)
P11 Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань (Кількість коментарів: 63)
P14 Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків (Кількість коментарів: 107)
P15 Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів (Кількість коментарів: 69)
P17 Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини (Кількість коментарів: 33)
P21 Високоселективне конструювання біоактивних гетероциклічних систем (Кількість коментарів: 40)
P26 Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві (Кількість коментарів: 99)
P37 Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження (Кількість коментарів: 33)
P43 Зовнішнє біологічне керування: теорія і практика (Кількість коментарів: 13)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P2 Теоретичні та практичні аспекти здійснення змагального досудового провадження (Кількість коментарів: 0)
P3 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (Кількість коментарів: 15)
P9 Підручник "Основи стратегії національної безпеки та оборони держави" (Кількість коментарів: 67)
P27 "Правова доктрина України" в 5-ти томах (Кількість коментарів: 124)
P40 Історія української філософії ХV‒ХVІІІ ст. (Кількість коментарів: 0)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P1 Нові конструктивні системи та технології їх зведення (Кількість коментарів: 37)
P5 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні (Кількість коментарів: 85)
P8 Підручник "Технологія цукру" у 3-х томах (Кількість коментарів: 0)
P10 Підручник "Reinforced concrete and stone structures" (Залізобетонні та кам’яні конструкції) (Кількість коментарів: 0)
P13 Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного виробництва легованих сталей спеціального призначення (Кількість коментарів: 8)
P18 Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур (Кількість коментарів: 118)
P22 Створення енергоефективного залізничного транспорту для здійснення швидкісних пасажирських перевезень (Кількість коментарів: 53)
P30 Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій (Кількість коментарів: 33)
P42 Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату (Кількість коментарів: 68)