Ви є тут

Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів


Номер роботи - P 3 ПОДАНА

Представлено Національною академією внутрішніх справ.

Автор: д.ю.н. Чорноус Ю.М.

Автором досліджено особливості правового регулювання діяльності з розслідування злочинів згідно міжнародного та національного законодавства, механізм взаємодії органів досудового розслідування України із іноземними компетентними органами та міжнародними організаціями при вирішенні завдань міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів. Розкрито зміст техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів відповідно до потреб практики.

 Внесені  пропозиції щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства. Розроблено  рекомендації для правоохоронних органів. Визначено, що зміст тактико-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів полягає у застосуванні відповідних тактичних прийомів, тактичних комбінацій й тактичних операцій. Проведення процесуальної дії пов’язано з вибором найбільш доцільної лінії поведінки, ґрунтується на психологічному механізмі реалізації. Тому за будь-яких умов відповідна процесуальна дія характеризується тактичним змістом, пов’язана із застосуванням тактичних прийомів, що повинні ґрунтуватися на положеннях міжнародного та національного законодавства, рішеннях Європейського суду з прав людини.

Кількість публікацій: 3 монографії, 2 підручники, 3 навчальні посібники, курс лекцій, 71 стаття (13 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 143 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5. Отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. За даною тематикою захищено 5 кандидатських дисертацій.