Ви є тут

Зовнішнє біологічне керування: теорія і практика


Номер роботи - P 43 ПОДАНА

Представлено державним підприємством Український науково-дослідний інститут медицини транспорту.

Автори: д.м.н. Гоженко А.І., д.м.н. Коршняк В.О., Криничко В.В., д.м.н. Насібуллін Б.А.

 Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено, що сенсорна депривація створює сприятливі основи для відновлення центральної нервової системи у післятравматичний період.

Створено наукові основи для розробки технологій керованого лікування уражень центральної нервової системи. Сформовано базові засади корегування наявних біологічних захисних механізмів. Запропоновано використати для цього сенсорну депривацію для зменшення як сенсорного навантаження, так і гравітації. Реалізовано принципово нову технологію відновлення функцій центральної нервової системи.

Запропоновану технологію впроваджено в клінічну практику ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

Кількість публікацій: 2 монографії, 11 статей (2 – у зарубіжних виданнях).