Ви є тут

Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань


Номер роботи - P 11 НАГОРОДЖЕНА

Представлено вищим державним навчальним закладом України "Українська медична стоматологічна академія".

Автори: д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В.

Авторами  розроблено  та впроваджено персоніфікований підхід до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань. Вперше в Україні приведено комплексне вивчення імунологічних механізмів розвитку поширених хвороб – саркоїдозу, системних васкулітів, ревматичних захворювань, алергічних та запальних захворювань внутрішніх органів, хвороб шкіри, нирок та передміхурової залози, екскреторного-токсичного безпліддя шляхом застосування уніфікованого набору про- та протизапальних цитокінів, визначення поліморфізму та експресії імунних рецепторів та їх лігандів, антигенів головного комплексу гістосумісності.

Розробка персоніфікованого підходу дозволила запровадити авторські класифікації захворювань, персоніфіковані алгоритми діагностики, терапії та профілактики, що дало змогу зменшити інвалідизацію хворих, зменшити рівень чоловічого непліддя, досягти більшої задоволеності від лікування та покращити якість життя пацієнтів.

Клінічне застосування розроблених схем дозволило зменшити витрати на ступеневий підбір ефективної терапії, зменшити витрати на гемодіаліз та гемосорбцію, репродуктивні технології, на лікування імунозалежних хвороб внаслідок використання плейотропних ефектів окремих груп фармакологічних препаратів та первинної профілактики, що дозволило суттєво підвищити рівень надання спеціалізованої допомоги. Світовий рівень досліджень підтверджено на міжнародних форумах в США та Європі.

Кількість публікацій: 8 монографій, 157 статей (32 - у зарубіжних виданнях), 25 інформаційних листів про впровадження в системі МОЗ України та НАМН України, 12 методичних рекомендацій. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 1716/9; Scopus– 675/13; Google Scholar – 6027/31. За даною тематикою захищено 20 докторських та 71 кандидатську дисертацію.