Ви є тут

Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації)


Номер роботи - P 7 ПОДАНА

Представлено Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця.

Автори: д.м.н. Фліс П.С., к.м.н. Леоненко Г.П., к.м.н. Філоненко В.В., Дорошенко Н.М.

Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations: - К.: ВСВ "Медицина", 2015. - 176 с.

 Загальний тираж підручника складає 850 примірників.

Метою створення підручника  була необхідність детального висвітлення, узагальнення та структуризації інформації про аномалії та деформації зубощелепного апарату.

Питання інтеграції системи медичної освіти держави до європейських стандартів має досить високу актуальність. В Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця впроваджена англомовна форма навчання, а іноземні громадяни після завершення університетів України отримують диплом міжнародного зразка.

При підготовці підручника автори спирались на сучасну типову навчальну програму вищих медичних навчальних закладів України для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "магістр"стоматологічних факультетів.

 У підручнику висвітлюються питання етіології, патогенезу, клінічної картини, діагностики, методів лікування та профілактики зубо-щелепних аномалій та деформацій, представлені власні конструкції ортодонтичних пристроїв та авторські модифікації вже існуючих. Текст підручника супроводжується ілюстраціями. Для перевірки рівня засвоєння знань після кожного розділу наведено тести, запитання й ситуаційні задачі.

 Практична значимість полягає не тільки в навчально-методичному аспекті цього видання, а і у можливості поділитися власними напрацюваннями та здобутками у методах діагностики та лікування з іноземними колегами з метою взаємообміну досвідом у вирішенні актуальних проблем ортодонтії в рамках інтеграції літературного інформаційного простору з європейськими закладами вищої освіти.