Ви є тут

Підручник "Основи стратегії національної безпеки та оборони держави"


Номер роботи - P 9 ПОДАНА

Представлено Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського.

 

Автори: к.військ.н. Дузь-Крятченко О.П., к.військ.н Грицай П.М., к.т.н. Грищенко В.П., к.політ.н. Клименко В.С., к.і.н. Козинець І.П., д.військ.н. Косевцов В.О., к.військ.н. Нечхаєв С.М., д.військ.н. Пунда Ю.В.

 

Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підруч. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 620 с.

Загальний тираж підручника складає 650 примірників.

  У підручнику використано сучасні методи для оцінювання безпекового середовища та прогнозування загроз національним інтересам держави, а також обґрунтування й прийняття стратегічних рішень з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції. Матеріал в підручнику викладено системно, охоплює як теоретичні, так і практичні знання щодо якісного забезпечення національної (воєнної) безпеки та оборони держави, з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції.

 Підручник підвищує освітню мотивацію слухачів інституту державного військового управління завдяки отримання ними системних знань у широкому спектрі проблем у військовій сфері та ефективного їх використання у майбутньому на посадах у вищих органах державного та військового управління. Підручник може бути також корисним науковцям, працівникам органів державної влади, іншим фахівцям, які професійно займаються проблемами національної безпеки та оборони держави, а також слухачам (курсантам, студентам) вищих навчальних закладів різного профілю підготовки у відповідних сферах національної безпеки України.