Ви є тут

Високоселективне конструювання біоактивних гетероциклічних систем


Номер роботи - P 21 ПОДАНА

Представлено державною науковою установою "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України.

Автори: д.х.н. Броварець В.С., д.х.н. Вовк М.В., д.х.н. Десенко С.М., д.фарм.н. Лесик Р.Б., д.х.н. Ліпсон В.В., д.х.н. Обушак М.Д., чл.к. Чебанов В.А.

Метою роботи є розроблення та розвиток сучасних високоселективних методів конструювання структурно різноманітних функціональних гетероциклічних систем з потужним синтетичним і фармакологічним потенціалом. Авторами розвинуто синтетичні можливості хімії гетероциклічних сполук у напрямках пошуку: принципово нових методів синтезу та органічних реакцій; зручних та доступних реагентів і каталізаторів; хемо-, регіо- та стереоселективних реакцій; кореляцій структура-властивості.

Розроблено принципи керованого високоселективного органічного синтезу структурно різноманітних гетероциклічних систем та ансамблів гетероциклів. Розвинуто ряд фундаментальних положень органічної хімії щодо будови органічних сполук та їх реакційної здатності. Зроблено суттєвий вклад у вирішення фундаментальної проблеми спрямованої функціоналізації гетероциклічних систем.

Розроблено препаративні методи одержання "будівельних блоків" рядів азолів та азинів, їх анельованих та гідрованих похідних. Синтезовано більше 300 систематичних рядів гетероциклічних сполук (в цілому одержано більше 100 тисяч нових індивідуальних органічних речовин). Експериментально доведено наявність в одержаних у роботі сполук багатьох типів біологічної активності, ідентифіковано більше 30 потенційних кандидатів у лікарські засоби. Деякі із синтезованих речовин знайшли використання як барвники і комплексоутворювачі, як фунгіциди і гербіциди та як компоненти матеріалів для органічної електроніки.

Кількість публікацій: 36 монографій, 713 статей (647 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 4149/29; Scopus – 5883/32; Google Scholar – 6249/37. Отримано 35 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 10 докторських та 76 кандидатських дисертацій.