Ви є тут

Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків


Номер роботи - P 14 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державною установою "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України".

Автори: д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В.

Авторами встановлено анатомо-функціональні особливості вогнепальних поранень та взаємозв'язок перебігу ранового процесу з об’ємом, видом та характером пошкодження.

Визначені закономірності патогенезу вогнепальних поранень за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних змін, що спостерігаються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічному рівнях. Науково обґрунтовані нові критерії оцінки адекватності хірургічних обробок ран м’яких тканин на основі флуоресцентного аналізу та визначені терміни "закриття" вогнепальних ран на основі оцінки мікроціркуляції ранової поверхні. Сформовано базові концептуальні засади для розробки і використання хірургічних магнітних інструментів та методів апаратної візуалізації.

Вперше обґрунтовано і впроваджено трансплантацію прогеніториних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при хронічних патологічних станах та наслідках бойової травми.

Створено нові прилади та інструменти, які дозволяють вирішувати проблеми діагностики та видалення сторонніх тіл у більшості клінічних випадків. Набір "Інструменти хірургічні магнітні" та прилад для стимуляції нервової системи "НейСі-3М" зареєстровані у Державному реєстрі медичної техніки і виробів медичного призначення та серійно виробляються.

Розроблені способи, пристрої, хірургічні інструменти, методики та алгоритми діагностики, видалення сторонніх тіл і лікування вогнепальних ран впроваджені у військово-медичних клінічних центрах і військових мобільних госпіталях та випереджають світовій рівень розвитку науки у цьому напрямку.

Авторські розробки використовувались при лікуванні понад 3000 поранених та показали: зменшення часу хірургічних втручань майже в 5 разів, кількість видалених сторонніх тіл зросла у 2 рази, високу якість лікування при скороченні його термінів. Економічний ефект від впровадження склав понад 56,8 млн. грн.

 Кількість публікацій: 3 підручники, 149 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 58 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4. За даною тематикою захищено докторську дисертацію.