Ви є тут

Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг


Номер роботи - P 32 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом електродинаміки НАН України.

Автори: чл.к. Кондратенко І.П., д.т.н. Гориславець Ю.М., д.т.н. Супруновська Н.І., д.т.н. Гурин А.Г., к.т.н. Щерба М.А., к.т.н. Золотарьов В.В., Чопов Є.Ю., Обозний А.Л.

На основі теоретичних досліджень і експериментів вирішено наукову проблему підвищення пропускної спроможності та надійності надвисоковольтних кабелів шляхом урахуванням нелінійних взаємних залежностей між параметрами їхніх елементів і спрощення технології їх виготовлення. Створено наукові основи вирішення нестаціонарних задач тривимірного розподілу електромагнітних, теплових і механічних полів у нелінійних середовищах елементів кабелів. Запропоновано удосконалені технології виробництва струмопровідних жил, електротермічної екструзії і нанозміцнення полімерної ізоляції надвисоковольтних кабелів та їхніх сертифікаційних випробувань.

Сформовано базові  засади створення електротехнологічних комплексів з виробництва сучасних надвисоковольтних кабельних систем без використання енергоємних екструзійних вертикальних установок висотою більше 100 м.

 На ПАТ "Завод Південкабель" організовано електротехнологічний комплекс виробництва сучасних кабельних систем на напругу до 400 кВ,  який  забезпечує всі потреби України в кабельній продукції світового рівня та її експорт. Комплекс використовує виготовлену за спеціальним замовленням екструзійну установку катенарного типу висотою до 12 м, що є більш енергоефективним рішенням.

Вміст міді у катанці власного виробництва складає 99,99% замість 99,9%, вміст кисню – 0,0005% замість 0,04%. Рівень часткових розрядів у вітчизняних кабелях є вдвічі меншим допустимого.

За  останні 10 років впроваджено більше 1100 км кабелів на напруги 110–400 кВ виробництва ПАТ "Завод Південкабель". Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав  понад 4,7 млрд. грн.

Кількість публікацій: 10 монографій, 5 посібників, 169 статей (18 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 224/9; Google Scholar –540/12. Отримано 14 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 8 докторських та 16 кандидатських дисертацій.