Ви є тут

Підручник "Педіатрія"


Номер роботи - P 6 ПОДАНА

Представлено вищим державним навчальним закладом України "Українська медична стоматологічна академія".

Автори: д.м.н. Крючко Т.О., д.м.н. Абатуров О.Є., к.м.н. Кушнерева Т.В., к.м.н. Агафонова О.О., к.м.н. Несіна І.М., к.м.н. Герасименко О.М.

Педіатрія: - Київ: ВСВ "Медицина", 2015. – 208 с.

Загальний тираж підручника складає 1600 примірників.

Метою створення підручника було підвищення рівня професійної підготовки з педіатрії студентів-стоматологів за рахунок системності та компактності викладення сучасних уявлень про розвиток дитини, а також про найбільш поширену інфекційну та соматичну патологію дитячого віку.

У підручнику детально розглядаються питання педіатрії, що є базовими для лікаря-стоматолога; викладено сучасні аспекти етіології, патогенезу, діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань дитячого віку, а також фізіології і патології дітей раннього віку. Важливим є представлення клініки та алгоритмів надання допомоги при невідкладних станах, що можуть виникнути під час надання стоматологічної допомоги дітям.  

Перевагою  підручника є викладення питань пропедевтичної педіатрії, що дає змогу лікарю-стоматологу опанувати питання діагностики та лікування основних захворювань дитячого віку, враховуючи анатомо-фізіологічні особливості дитини. Матеріал висвітлений в інтеграції з іншими медико-біологічними і клінічними дисциплінами, відрізняється оптимальним обсягом, раціональною структурою, чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладеного, наочною ілюстрацією, високим поліграфічним рівнем видання. Це дозволяє за достатньо короткий час навчання засвоїти об'ємний і складний матеріал дисципліни.