Ви є тут

Теоретичні та практичні аспекти здійснення змагального досудового провадження


Номер роботи - P 2 ПОДАНА

Представлено Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.

Автор: к.ю.н. Рогальська В.В.

Автором сформовано концептуальні засади реалізації змагального досудового провадження шляхом формулювання систем процесуальних гарантій передумов змагальності-рівності сторін та незалежного і неупередженого суду. Розроблено і впроваджено алгоритми дій для практичних працівників під час прийняття ними певних процесуальних рішень та проведення окремих процесуальних дій (затримання особи, відібрання зразків для експертизи, укладення угод тощо), що спрямовані на удосконалення організації діяльності підрозділів Національної поліції під час здійснення змагального досудового провадження.

Обґрунтовано  необхідність і запропоновано внесення змін до Кримінально- процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів України, що спрямовані на розширення змагальних елементів у кримінальному провадженні.

Сформульовані висновки і рекомендації можуть бути  реалізовані у правотворчій, правозастосовній, науково-дослідній діяльності та у навчальному процесі.

Кількість публікацій: монографія, 10 статей (1 - у зарубіжному виданні), 23 тези доповідей. Загальна  кількість посилань на публікації автора складає 15 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.