Ви є тут

Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях


Номер роботи - P 39 ПОДАНА

Представлено Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України.

Автори: ак. Майстренко О.Ю., к.т.н. Чернявський М.В., к.т.н. Дунаєвська Н.І., к.т.н. Провалов О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С.

Роботу присвячено розробленню та впровадженню технологій часткового та повного заміщення антрациту на теплових електростанціях України іншими твердими паливами на основі досліджень процесів горіння вугілля та рослинної біомаси в пиловугільному факелі. Результати роботи забезпечують диверсифікацію паливної бази ТЕС і ТЕЦ на перехідний період, безперебійну генерацію електроенергії в умовах припинення постачання донецького антрациту, вирішують проблему переведення антрацитових енергоблоків на газове вугілля, створюють підґрунтя для нового будівництва високоефективних котлоагрегатів.

Основні наукові результати роботи, які дістали міжнародне визнання, полягають у визначенні кінетичних характеристик піролізу та горіння палив різного ступеню метаморфізму, вдосконаленні методів розрахунку динаміки вигоряння палив і паливних сумішей в умовах пиловугільного факелу, методів оцінки схильності вугільного пилу до самозаймання та вибуху.

На цій основі розроблено технології спалювання в існуючих антрацитових котлоагрегатах імпортних палив з непроектними характеристиками, сумішей антрациту з газовим вугіллям та біомасою. Їх впровадження на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій ТЕС, на Дарницькій, Чернігівській, Сумській ТЕЦ, які завдяки цьому здійснювали безперебійне енергопостачання у 2014-2017 рр., дозволило замістити вітчизняним газовим вугіллям та імпортними паливами понад 4,8 млн. т антрациту, заощадити понад 60 млн. м3 газу.

На виконання Указу Президента України № 37/2017 «Про рішення РНБОУ від 16.02.2017 «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», в стислі строки розроблено і впроваджено на Миронівській та Трипільській ТЕС технології переведення антрацитових котлоагрегатів на газове вугілля з максимальним використанням наявного обладнання. На Трипільській ТЕС вперше в світі переведений на газове вугілля антрацитовий енергоблок потужністю 300 МВт, економія коштів завдяки розробленим технічним рішенням склала 90,7 млн. грн. Загальний підтверджений економічний ефект роботи склав 274,7 млн. грн. 

Кількість публікацій: 3 монографії, 100 статей (14 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 253 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 7. Отримано патент України на винахід, 10 національних стандартів України. За даною тематикою захищено 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій.