Ви є тут

Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження


Номер роботи - P 37 ПОДАНА

Представлено Інститутом біохімії імені О.В.Палладіна НАН України.

Автори: д.б.н. Великий М.М., д.б.н. Пархоменко Ю.М., к.б.н. Протасова З.С., чл.к. Вовк А.І., д.б.н. Коваленко В.М., д.б.н. Комісаренко Ю.І., Беккерман О.М., к.б.н. Апуховська Л.І.

 Метою роботи є розробка фундаментальних принципів молекулярної вітамінології та створення нових лікарських препаратів на основі вітамінів В1, В3, Е, D3 для застосування в медицині.

Авторами на основі теоретичних та експериментальних досліджень встановлено нові закономірності і запропоновано шляхи реалізації молекулярних механізмів біологічної дії ряду вітамінів в організмі людини, а саме: узгодженість їх дії з іншими природними біорегуляторами, роль специфічних протеїнів як потенційних біомішеней для вітамінів, участь вітамінів у регулюванні клітинного метаболізму за норми та патології.

Розроблено концепцію створення комплексних вітамінних препаратів, згідно якої композиції кількох функціонально пов’язаних вітамінів та біологічно активних речовин, що синергічно діють на основні ланки клітинного обміну, мають значну перевагу у ефективності дії на організм людини у порівнянні з традиційними полівітамінними наборами.

Комплекс вітамінів з протеїнами у складі препаратів забезпечує їх високу біоеквівалентність, біодоступність, ефективність діючих компонентів та здатність швидко засвоюватись організмом.  Створення препаратів, у складі яких вітаміни знаходяться у зв’язаному з протеїнами стані, є інноваційною пропозицією.

Вітамінні препарати (Відеїн, Метовітан, Кальмівід) зареєстровано в Україні як лікарські засоби. Дія цих потужних медичних препаратів спрямована на нормалізацію порушень метаболічних процесів за ряду захворювань.

Промисловий випуск препарату Відеїн здійснювався Київським вітамінним заводом впродовж 1999-2007 років. Препарат Метовітан випускається на ПрАт «Технолог» (м.Умань) і продається в аптеках України.

 Кількість публікацій: 8 монографій, 5 підручників, 6 методичних посібників, 2 методичні рекомендації, 233 статті (31 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 159/7; Scopus –228/7; Google Scholar – 517/13. Отримано 20 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 5 докторських та 19 кандидатських дисертацій.