Ви є тут

2016, Національна премія / Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P2 Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок (Кількість коментарів: 41)
P3 Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи (Кількість коментарів: 26)
P5 Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки (Кількість коментарів: 22)
P8 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу України (Кількість коментарів: 18)
P11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування (Кількість коментарів: 46)
P13 Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем (Кількість коментарів: 38)
P16 Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення (Кількість коментарів: 40)
P17 Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами (Кількість коментарів: 39)
P21 Багаточастинкові явища у термоядерних системах, плазмовій електроніці та плазмових технологіях (Кількість коментарів: 35)
P22 Високоінформативна поляриметрія та продукти на її основі (Кількість коментарів: 30)
P23 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи (Кількість коментарів: 27)
P26 Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування нафтогазових покладів в осадових басейнах України (Кількість коментарів: 27)
P27 Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур (Кількість коментарів: 50)
P29 Комплекси і технології визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг (Кількість коментарів: 0)
P31 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту (Кількість коментарів: 35)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Розробка та впровадження безвідходної технології очищення відхідних газів при виробництві марганцевого агломерату (Кількість коментарів: 11)
P6 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках (Кількість коментарів: 48)
P14 Створення системи радіоекологічного моніторингу АЕС України (Кількість коментарів: 27)
P20 Створення природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій очистки природних і стічних вод та утилізації осадів (Кількість коментарів: 85)
P25 Стратегія розвитку природоохоронних територій в системі містобудування України та її запровадження у формуванні мережі ботанічних садів (Кількість коментарів: 37)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P10 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч (Кількість коментарів: 31)
P15 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему (Кількість коментарів: 7)
P28 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (Кількість коментарів: 34)
P32 Наукова розробка та впровадження системних підходів до діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних, аутоімунних та алергічних хвороб (Кількість коментарів: 54)
P34 Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму (Кількість коментарів: 18)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P7 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку (монографія у 8 томах) (Кількість коментарів: 20)
P19 Енциклопедія історії України (у 10 томах) (Кількість коментарів: 38)
P24 Соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи. (Кількість коментарів: 13)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P4 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття (Кількість коментарів: 42)
P9 Ресурсозберігаючі композиційні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення житла та об’єктів інфраструктури (Кількість коментарів: 41)
P12 Військові та цивільні машини на основі високотехнологічних рішень для двигунів та агрегатів (Кількість коментарів: 25)
P18 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 40)
P30 Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління (Кількість коментарів: 22)
P33 Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями (Кількість коментарів: 15)
P35 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України (Кількість коментарів: 72)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
П1 Фармакологія (Кількість коментарів: 179)
П2 Імунологія (Кількість коментарів: 458)
П3 Акушерство та гінекологія (у 2 книгах) (Кількість коментарів: 533)
П4 Цикл підручників за напрямом "Економіка" (Кількість коментарів: 65)
П5 Цикл підручників за напрямом "Біологія" (Кількість коментарів: 0)
П6 Основи теорії електронних кіл (Кількість коментарів: 500)