Ви є тут

Наукова розробка та впровадження системних підходів до діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних, аутоімунних та алергічних хвороб


Номер роботи - P 32 ПОДАНА

Представлено вищим державним навчальним закладом України "Українська медична стоматологічна академія".

Автори: Драннік Г.М., Курченко А.І., Чоп'як В.В., Кайдашев  І.П., Дріянська В.Є., Дитятковська Є.М., Охотнікова О.М., Чернишова Л.І. 

Метою роботи є наукова розробка та впровадження системних підходів до діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних, аутоімунних та алергічних хвороб шляхом запровадження методів молекулярної біології, імуногенетики, імунології та алергології, застосування новітніх підходів імуномодулюючої та таргетної терапії.

Автори на основі теоретичних досліджень і експериментів заклали основи імунотропної терапії на ґрунті доказової медицини та науково обґрунтовані заходи вакцинопрофілактики захворювань з ураженням імунної системи у дітей та дорослих. Розкриті імуногенетичні механізми розвитку найпоширеніших алергологічних захворювань — бронхіальної астми, алергічного риніту та атопічного дерматиту, та окремих вірусних інфекцій — грипу, ВІЛ-інфекції. Особливе значення мають роботи з імунонефрології, урології та засад трансплантації нирок.

Створено наукові основи генетичної та імунологічної діагностики первинних імунодефіцитів серед населення України. Сформовано базові засади підвищення ефективності алергенспецифічної імунотерапії з використанням імуномодуляторів. Запропоновано новітні способи діагностики, лікування та імунореабілітації у пацієнтів, які страждають на алергічні, аутоімунні, зокрема системні васкуліти, та інші імуноопосередковані хвороби, на особливу увагу заслуговує впровадження методів молекулярної імунології та алергології, підходів до тканинної інженерії, протеїнотерапії, імуноглобулінотерапії.

Трансфер сучасних наукових та клінічних технологій дозволив готувати лікарів, підвищувати їх кваліфікацію, надавати високоспеціалізовану допомогу населенню України, виконувати наукові дослідження, що підтверджується як статистичними даними медичної галузі, так і високим рівнем визнання колективу авторів на міжнародному рівні. Наукові дослідження підтримані у рамковій програмі Європейського Союзу «HORIZON2020» у межах проекту «PathogenandGraphen(PANG)».

Впроваджено в галузь охорони здоров’я 20 нововведень, 70 інформаційних листів, 29 методичних рекомендацій, 10 національних настанов та 36 клінічних протоколів. 

Кількість публікацій: 3135, в т.ч. 35 монографій, 11 підручників, 45 посібників, 597 статей (82 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 549 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 36,5. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 91 патентами. За даною тематикою захищено 17 докторських та 74 кандидатських дисертацій.