Ви є тут

Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему


Номер роботи - P 15 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова.

Автори: Мороз В.М., Луцюк М.Б., Штатько О.І., Пипа Л.В., Бондар С.А., Бондарчук О.І., Вільцанюк О.А., Туров В.В.

Метою роботи є створення наукових основ біологічної активності нанорозмірних кремнеземів, теорії міжфазних явищ за участю наноструктурованих рідин, використання їх для розробки на основі нанокремнезему (пірогенного високодисперсного аморфного кремнезему)ентеро- та аплікаційнихсорбентівдля еферентної терапії та технологійїх використання в медичній практиці.

Встановлено, що унікальні медико-біологічні властивості нанокремнеземів визначаються формуванням на їх поверхні кластеризованих форм води, властивості якої суттєво відрізняються від об’ємних, а також високою спорідненістю поверхні кремнезему до білкових молекул та клітин мікроорганізмів. Виявлено антидіарейну, антитоксичну, гіполіпідемічну, імунокоригуючу, ранозагоюючу та гемостатичну дію лікарських засобів, створених на основі нанокремнезему.Показано, що основні механізми лікувальної дії цих препаратів пов'язані з їх здатністю швидко, міцно та у великих кількостях фіксувати на своїй поверхні субстанції білкової природи, мікроорганізми, воду, а також позитивно заряджені низькомолекулярні речовини, у тому числі медіатори алергії та запалення,

Створено ефективні препарати для ентеральної та аплікаційної сорбції - Полісорб, Полісорб МП, Силлард, Силлард П, Силікс, Атоксіл, які широко використовуються в медичній практиці України та інших країн (РФ, Білорусь, Казахстан, Литва) для лікування діарей, ендотоксемій, вірусного гепатиту, гнійно- запальних процесів тощо за моно- та комплексної терапії.

Розроблено технології застосування вказаних препаратів в клініках терапевтичного та хірургічного профілю для лікування дорослих та дітей.

Кількість публікацій: 12 монографій, 200 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2160 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 32. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 21 патентом. За даною тематикою захищено 4 докторські та 41 кандидатські дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося 07 листопада 2016 року о 12.00 годині на  розширеному засіданні Вченої ради Інституту загальної та невідкладної хірургії НАМН України імені В.Т.Зайцева.

Матеріали  громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.