Ви є тут

Енциклопедія історії України (у 10 томах)


Номер роботи - P 19 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом історії України НАН України.

Автори: Боряк Г.В., Верстюк В.Ф., Віднянський С.В., Гуржій О.І., Зашкільняк Л.О., Лисенко О.Є., Рубльов О.С., Юркова О.В.

Енциклопедія історії України (ЕІУ) у 10 т. — Т. 1–10. — Київ: Наукова думка, 2003–2013

Метою роботи є створення універсального фахового словникового компендіуму соціогуманітарних знань з історії України від найдавніших часів до сучасності. Авторами на основі багатоцільової евристики виявлено, проаналізовано, систематизовано, розроблено та представлено інтелектуальний та інформаційно-довідковий ресурс — словниковий компендіум соціогуманітарних знань з історії України у форматі універсальної фахової енциклопедії (паперова версія). Створено наукові основи інтелектуального й інформаційно-довідкового ресурсу ЕІУ. Сформовано базові концептуальні засади універсальної фахової енциклопедії з історії України в сучасній українській енциклопедистиці. Запропоновано методологічні стратегії представлення та способи конструювання історії України у форматі універсальної фахової енциклопедії. Реалізовано науково-дослідну програму зі створення компендіуму соціогуманітарних знань з історії України, котрий розрахований на різні категорії читачів — професійних істориків й учених-гуманітаріїв, студентів, аспірантів, викладачів, дослідників-аматорів і звичайних шанувальників історії. Сьогодні практично відсутні світові україномовні аналоги десятитомного проекту ЕІУ. Підготовлено й видано 10 томів з проекту ЕІУ, котрі здобули визнання поміж фахівців і на сьогодні інтенсивно використовуються як довідково-інформаційний ресурс в академічних студіях, науковій популяризації та історичній дидактиці. Таким чином, створено потужний інтелектуальний і довідково-інформаційний ресурс, який дозволяє суттєво інтенсифікувати циркуляцію наукової інформації з історії України та забезпечити широкий діапазон академічних, дидактичних, культурно-просвітницьких і популяризаторських потреб у царині національної соціогуманітаристики.

Кількість публікацій: 10 томів ЕІУ (понад 1050 обл.-вид. арк.) опубліковано понад 11 тис. словникових гасел, понад 7,7 тис. ілюстрацій, понад 500 карт. Згідно бази даних Google Scholar загальна кількість посилань складає 806, h-індекс = 16.

Громадське обговорення роботи відбулося 18 листопада 2016 року о 13.30 на засіданні Вченої ради історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4 (головний корпус, ауд. 5-58).

Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.