Ви є тут

Створення системи радіоекологічного моніторингу АЕС України


Номер роботи - P 14 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено державною установою "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України".

Автори: Барбашев С.В., Ковалець І.В., Євдін Є.О., Гаргер Є.К., Талерко М.М., Вітько В.І., Буртняк В.М., Яцишин А.В.

Розроблено науково-методологічні підходи і технічні засоби для створення системи комплексного радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища, впровадження якої сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень щодо попередження та усунення негативних змін стану навколишнього середовища на території України.

Отримані результати являють собою цілісну систему радіоекологічного моніторингу навколишнього природного середовища державного, регіонального і локального рівнів, яка призначена для вирішення основних завдань управління екологічною безпекою, в т.ч. на об'єктах підвищеної небезпеки.

Система побудована на основі передових сучасних науково-технічних досягнень у галузі радіаційної безпеки та радіоекології і  здатна визначати критичні джерела й фактори радіаційного впливу на персонал, населення і навколишнє середовище як у штатному режимі роботи об’єктів, так і у випадку аварій на них; оперативно оцінювати процеси первинного та вторинного радіаційного забруднення довкілля; прогнозувати дози та ризики опромінення персоналу та населення; суттєво підвищити рівень готовності до реагування на важкі радіаційні аварії на об’єктах атомної енергетики і промисловості України.

 Результати роботи впроваджені на Чорнобильській, Хмельницькій, Запорізькій, Рівненській АЕС, в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, у Державній інспекції ядерного регулювання України, Центрі прогнозування наслідків радіаційних аварій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Кризовому центрі ДП НАЕК «Енергоатом», в Українському гідрометеоцентрі та в інших вітчизняних та зарубіжних підприємствах і організаціях.

Кількість публікацій: 14 монографій і підручників, 261 стаття (86 – у зарубіжних виданнях), 194 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 308 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 11. За даною тематикою захищено 5 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 15 листопада 2016 року о 14.00 годині на засіданні Вченої ради Українського науково-дослідного гідрометеорологічного  інституту МНС України та НАН України за адресою: м. Київ, проспект Науки, 37 (зал засідань).

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.