Ви є тут

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку (монографія у 8 томах)


Номер роботи - P 7 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено державною установою "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України".

Автори: Кравців В.С., Борщевський В.В., Іщук С.О., Мікула Н.А., Садова У.Я., Сторонянська І.З., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л.

Мета дослідження полягає в розкритті особливостей екологічного та соціально-економічного стану Карпатського регіону України, оцінці його потенціалу та розкритті напрямків підвищення ефективності його використання, науковому обґрунтуванні політики сталого соціально-економічного розвитку регіону.

Здійснено комплексне міждисциплінарне дослідження екологічного, демографічного, соціально-економічного, фінансово-інвестиційного, просторового та геополітичного потенціалу Карпатського регіону України на основі використання новітньої методологічної бази. Визначено стратегічні пріоритети та розроблено концепцію розвитку Карпатського регіону, яка базується на принципах сталого розвитку регіону, ефективного використання його ендогенного потенціалу, підвищенні рівня інтегрованості в національний та світовий господарський простір. Розроблено методичні прийоми оцінювання сталого природокористування в регіоні та проведено на цій основі оцінку сталого використання природних ресурсів регіону. Обгрунтувано концепцію структурно-інноваційної модернізації промисловості Карпатського регіону, визначено основні напрями та форми розвитку сільських територій у контексті наближення до вимог і стандартів ЄС, розроблено теоретико-методологічні основи вивчення особливостей розвитку малих міст Карпатського регіону, розроблено концепцію забезпечення фінансової спроможності областей Карпатського регіону, обґрунтовано теоретико-методологічну базу дослідження процесів формування транскордонних регіонів.

 Методичні розробки, аналітичні матеріали та рекомендації використано у роботі Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з туризму та курортів, облдержадміністрацій та обласних рад Карпатського регіону України, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Практична значимість одержаних результатів підтверджується 110 довідками про їх впровадження в практику державного управління.

Кількість публікацій 34 монографії, 1400 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2147 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 66. За даною тематикою захищено 6 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбудеться 24 листопада 2016 року о 10.00 годині на засіданні Вченої ради Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"за адресою: м Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60, (зал вчених рад, к. № 302, 3-й поверх).

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.