Ви є тут

Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції


Номер роботи - P 28 ПОДАНА

Представлено державною установою "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України".

Автори: Чумак В.В., Воргул В.В., Дягіль І.С., Вітте П.М., Скалецький Ю.М., Баханова О.В., Гудзенко Н.А., Романенко А.Ю.

Мета роботи - отримати нові знання про шкідливий вплив іонізуючого випромінювання на здоров’я людини, зокрема кількісно визначити ризики виникнення віддалених ефектів опромінення – катаракти й лейкемії.

 На основі розробленого комплексу доказових методів дослідження (дозиметрії, аналізу ризику виникнення віддалених ефектів радіаційного опромінення у когорті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС) отримано нові дані про ризики виникнення катаракти та лейкемії. Ці результати стали підґрунтям нових міжнародних стандартів безпеки (лімітів доз) при професійному опроміненні.

Розроблено наукові основи проведення та на практиці виконано масштабні епідеміологічні дослідження: когортним (full cohort) та «випадок-контроль» (case-control) методами.

Дослідження дозволили визначити радіаційні ризики виникнення віддалених біологічних ефектів опромінення – катаракти та лейкемії. Вперше у світі виявлено достовірний ризик виникнення радіаційних катаракт із значно нижчим порогом та встановлено радіаційну обумовленість хронічної лімфоїдної лейкемії, яка раніше вважалася нечутливою до дії іонізуючого випромінювання.

Нові знання набули міжнародного визнання і враховані НКДАР ООН і МКРЗ та призвели до перегляду міжнародних стандартів радіаційної безпеки МАГАТЕ та ЄВРАТОМ: суттєвого (у 7,5 разів) зменшення ліміту дози професійного опромінення кришталика ока. Величини ризику виникнення лейкемії підтвердили валідність існуючих лімітів дози опромінення всього тіла.

Кількість публікацій: 262, в т.ч. в 6 монографій, 101 стаття (51 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1687 (згідно з базою даних Google Scholar), h- індекс = 24 та 1142 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 20. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом. За даною тематикою захищено 4 докторських та 2 кандидатських дисертацій.