Ви є тут

Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч


Номер роботи - P 10 ПОДАНА

Представлено Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького.

Автори: Шепетько Є.М., Матвійчук Б.О., Зіменковський А.Б., Шапринський В.О., Дзюбановський І.Я., Грубнік Ю.В., Нікішаєв В.І., Рачкевич С.Л.

Авторами розроблено та впроваджено новий унікальний напрям лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч із пріоритетним застосуванням інноваційних методів ендоскопічного і лапароскопічного гемостазу у поєднанні з використанням сучасних інгібіторів протонної помпи, органозберігаючих і органощадних операційних втручань. Розроблено нові та удосконалено існуючі електрохірургічні відеоендоскопічні та лапароскопічні методи гемостазу, метод селективної емболізації при кровотечах із стравохідних флебектазій, ендоскопічної локальної гастроімунотерапії і впроваджено їх в практику охорони здоров’я.

З’ясовано динаміку показників регіонального кровотоку слизової оболонки гастродуоденальної зони, морфологічних та імуноморфологічних змін периульцерозної ділянки та їх ролі в патогенезі виразкових та невиразкових кровотеч, що дало можливість авторам модифікувати існуючі органозберігаючі та змоделювати органощадні пілоро-антрумзберігаючі операції на шлунку з використанням розроблених оригінальних конструкцій, лазерних технологій, електрозварювальних зшиваючих апаратів, ультразвукового скальпеля, гемопоетичних стовбурових клітин.

Застосування інноваційних технологій у лікуванні пацієнтів із гострими шлунково-кишкових кровотечами (близько 71 тисячі пацієнтів)  сприяло зниженню кількості ранніх рецидивів кровотеч у 2,3 рази, збільшенню органозберігаючих і органощадних операцій у 2,2 рази, зниженню загальної летальності при гострих шлунково-кишкових кровотечах  у 2,2 рази.

Кількість публікацій: 668, в т.ч. 21 монографія, 9 методичних рекомендацій МОЗ України, 531 стаття. Отримано 107 патентів України на винаходи. За даною тематикою захищено 3 докторських і 17 кандидатських дисертацій.