Ви є тут

2017, Національна премія / Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P7 Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи (Кількість коментарів: 26)
P18 Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур (Кількість коментарів: 46)
P20 Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи (Кількість коментарів: 19)
P23 Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ (Кількість коментарів: 29)
P28 Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки (Кількість коментарів: 35)
P30 Фізика і техніка сучасної поляриметрії (Кількість коментарів: 23)
P47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії (Кількість коментарів: 1)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P4 Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології (Кількість коментарів: 56)
P10 Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій (Кількість коментарів: 64)
P11 Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України (Кількість коментарів: 31)
P12 Основи формування системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України (Кількість коментарів: 21)
P13 Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ (Кількість коментарів: 33)
P15 Перспективи нарощування ресурсів нафти і газу шляхом використання геофлюїдодинаміки надр України (Кількість коментарів: 40)
P16 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні (Кількість коментарів: 13)
P17 Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України (Кількість коментарів: 53)
P31 Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України (Кількість коментарів: 32)
P32 Екогеотехнологічний цикл видобування та первинної переробки уранових руд (Кількість коментарів: 36)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії (Кількість коментарів: 38)
P14 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (Кількість коментарів: 1)
P22 Сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації вестибулярних порушень (Кількість коментарів: 0)
P24 Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень (Кількість коментарів: 53)
P27 Хірургічне лікування патології грудної аорти (Кількість коментарів: 49)
P29 Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини (Кількість коментарів: 35)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P2 Україна у сучасному міжнародному бізнесі (Кількість коментарів: 3)
P5 Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес (Кількість коментарів: 51)
P6 Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 70)
P8 Культурна спадщина України як рушійна сила сталого розвитку держави (Кількість коментарів: 60)
P9 Шевченківська енциклопедія (Кількість коментарів: 54)
P21 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю (Кількість коментарів: 3)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P3 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття (Кількість коментарів: 65)
P19 Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження (Кількість коментарів: 36)
P25 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України (Кількість коментарів: 23)
P26 Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур (Кількість коментарів: 84)
P33 Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення (Кількість коментарів: 27)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
П1 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія (Кількість коментарів: 104)
П2 Технічна термодинаміка (Кількість коментарів: 29)
П3 Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі (Кількість коментарів: 0)
П4 Гроші та кредит (Кількість коментарів: 44)
П5 Аудит (Кількість коментарів: 264)