Ви є тут

Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації


Номер роботи - P 6 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом

Автори: Сіденко В.Р., чл.-к., Скрипниченко М.І., чл.-к., Пономаренко В.С., д.е.н., Чугунов І.Я., д.е.н., Луніна І.О., д.е.н., Блакита Г.В., д.е.н., Запатріна І.В., д.е.н., Квач Я.П., д.е.н.

Метою роботи є визначення основного змісту та характеристик процесу фінансової глобалізації економіки та його впливу на формування умов фінансово-економічного розвитку в Україні.

Авторами визначено суперечливий вплив асинхронного та асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи, тенденцію до ускладнення структури світової економіки під впливом формування глобальних інститутів регулювання. Створено наукові основи комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації, що ґрунтується  на наявних у країни соціокультурних цінностях та політиці цілеспрямованого формування нових ресурсів суспільного розвитку. Сформовано базові концептуальні засади дослідження фінансово-економічних криз в умовах глобалізації та відповідних дієвих засобів економічної політики.

Розроблено систему заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний позитивний синергетичний ефект і поступову еволюцію у напряму формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни та спрямована на реалізацію потенціалу країни в умовах включення в процес глобалізації. Створено основи концепції макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Обґрунтовано та визначено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію в умовах глобалізації та економічної циклічності.

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес вищих навчальних закладів України,науково-дослідні економічні програми Інститутів Національної академії наук України, провідних аналітичних Центрів економічних досліджень світу,діяльність Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Кількість публікацій:54 монографій, 25 підручників, 440 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 7345 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 20. За даною тематикою захищено 19 докторських та 83 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 12 вересня  2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: м. Київ,  вул. Желябова, 2.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.