Ви є тут

Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю


Номер роботи - P 21 ПОДАНА

Представлено Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна".

 

Автори: Мельник Р.В., Поліщук В.В.

 

Мета роботи полягає у створенні наукових, теоретичних і методологічних засад та розробленні практичних рекомендацій щодо розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером та змістом розглянутих питань робота є одним з перших в Україні монографічним дослідженням, в якому запропонована методика розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю, викладені рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності й оптимізації діяльності з їх розслідування.

 Сформульовані авторами  положення і пропозиції можуть бути використані у практичній діяльності слідчих та експертних підрозділів – при проведенні судово-балістичної експертизи, навчальному процесі.

 

Кількість публікацій: 2 посібника, 74 статті (7 – у зарубіжних виданнях).