Ви є тут

Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України


Номер роботи - P 17 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Дочірнім підприємством "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" НАК "Нафтогаз України".

 

Автори: Зарубін Ю.О., д.т.н., Дорошенко В.М., д.т.н., Гришаненко В.П., к.т.н., Прокопів В.Й., к.геол.н., Бойко В.С., д.т.н., Мойсишин В.М., д.т.н., Стогній О.В., к.т.н., Гунда М.В.

 

Робота виконана колективом вчених і виробничників України і присвячена вирішенню актуальної проблеми – забезпеченню енергетичної незалежності України за рахунок ефективного освоєння власних паливно-енергетичних ресурсів.

Розроблено та впроваджено у виробництво науково-методичні основи удосконалення систем розробки родовищ вуглеводнів. На підґрунті теоретичних та експериментальних досліджень розроблено технології та засоби багатоцільового призначення, спрямовані до адресної дії на невироблені або передчасно обводнені інтервали пластів, що виявлені на підставі сучасних геофізичних, гідродинамічних та індикаторних досліджень.

Удосконалено технологію буріння горизонтальних свердловинза рахунок мінімізації енергоємності процесу руйнування гірської породи. Обґрунтовано проектні технологічні рішення з удосконалення існуючих систем розробки покладів вуглеводнів. Сформовано основні напрями формування балансу природного газу в Україні та розраховано обсяги вуглеводневих ресурсів власного видобутку для паливозабезпечення економіки України.

За рахунок впровадження результатів роботи у виробництво додатковий видобуток нафти  склав 1,21 млн. т; очікуваний додатковий видобуток складає 3,32 млн. т нафти та 4,71 млрд.куб. м газу. Фактичний прибуток склав  понад  1,36 млрд. грн.; додатковий очікуваний прибуток – 1,8 млрд. грн.

 

Кількість публікацій: 18 монографій, 230 статей (33 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 38 (згідно з базою даних Google Scholar). Отримано 4 патенти України на винахід, 3 деклараційні патенти на винахід та міжнародний патент.

Громадське обговорення роботи відбулося 29 вересня 2017 року о 13.30 на засіданні Вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за адресою: м. Полтава, Першотравневий просп., 24.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.