Ви є тут

Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес


Номер роботи - P 5 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

 

Автори: Попович М.В., ак., Пролеєв С.В., д.філос.н., Гардашук Т.В., д.філос.н., Губерський Л.В., ак., Ільїн В.В., д.філос.н., Бакіров В.С., ак., Андрущенко В.П., чл.-к., Рафальський О.О., чл.-к.

 

Мета роботи полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні соціально-політичної та економічної необхідності розвитку України шляхом європейської інтеграції; сутнісні риси даного цивілізаційного вибору засновані на історико-культурному, духовному та ментальному досвіді української нації.

Авторами на основі теоретичних досліджень та інтелектуальних практик розроблено зміст стратегії цивілізаційного поступу України, який полягає в практичній реалізації соціальних, фінансово-економічних, екологічних, владно-урядових, національно-культурних завдань, поставлених часом.

Концептуально визначено оптимальні сценарії процесу входження України в систему європейських цінностей, сформовано методи і намічені шляхи імплементації соціально-політичних інститутів та державних структур України в інституції західної цивілізації. Створено наукові основи цивілізаційного вибору України як багатофакторної моделі, що означає постійне оновлення якості життя, високу креативність індивідуального та соціального поступу до комфорту і добробуту.

Запропоновано системні поетапні дії в соціально-гуманітарній сфері, які дозволяють введення конкретних реформаційних проектів в систему суспільних трансформацій, осягнення сенсу загального процесу цивілізаційного вибору, залучення в структуру державних стратегій розвитку характеристик глобального світу у відповідності до розробленої концептуальної моделі.

Результати дослідження впроваджено у освітньо-педагогічний процес ВНЗ України, науково-дослідні програми соціогуманітарних інститутів НАН України, в рекомендації для громадських організацій та культурних закладів.

 

Кількість публікацій: 115 монографій, 21 підручник, 236 статей. За даною тематикою захищено 98 докторських та 119 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 19 вересня 2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою: м. Одеса,  вул. Дворянська, 2 .

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.