Ви є тут

Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні


Номер роботи - P 16 ПОДАНА

Представлено Українським науково-дослідним інститутом природних газів ПАТ "Укргазвидобування".

 

Автори: Мачужак М.І., Кривуля С.В., Лизанець А.В., Височанський І.В., Лагутін А.А., Абєлєнцев В.М., Лур’є А.Й., Бенько В.М.

 

Метою роботи є розроблення комплексу методик геологічних досліджень для вирішення проблеми збільшення ресурсної бази природного газу в Україні.  Авторами запропооновано методику прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах. Методика дозволяє обґрунтувати основні напрямки геологорозвідувальних робіт та встановити першочергові об’єкти пошуків вуглеводнів на підставі їх рейтингової оцінки.

Вперше розроблено сукупність методичних засобів для наукового обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів та їх ефективних пошуків. Застосування методик у проведенні геологорозвідувальних робіт на нафту і газ дозволило виділити перспективні зони та ділянки для пошуків літологічних, стратиграфічних, диз’юнктивно екранованих та інших типів несклепінних пасток на всій території регіону.

Вперше розроблено методику дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, що перебувають у розробці, яка базується на систематизації та раціональному комплексуванні геологічних та геолого-промислових критеріїв і дозволяє визначити наявність слабодренованих ділянок, розширити площі газоносності та уточнити підрахункові параметри.

Здійснено комплексування детальних геолого-гідродинамічних моделей з зонами концентрації залишкових запасів та значень поточного газоконденсатного фактора з урахуванням обводнених ділянок покладів з метою оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів, що дозволяє запропонувати оптимальне місцеположення вибоїв експлуатаційних свердловин.

Науково-практична значимість роботи підтверджена приростом запасів газу, включаючи відкриття нових родовищ, за період 1998-2016 рік в об’ємі 283 734 тис.т умовного палива.

 

Кількість публікацій: 5 монографій, 300 статей.