Ви є тут

Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України


Номер роботи - P 31 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Українським гідрометеорологічним інститутом ДСНС України та НАН України

 

Автори: Осадчий В.І., чл.-к., Набиванець Ю.Б., к.г.н., Протасов О.О., д.б.н., Линник П.М., д.х.н., Щербак В.І., д.б.н., Никифорович Є.І., чл.-к., Корнілович Б.Ю., чл.-к., Хільчевський В.К., д.г.н.

 

Авторами обґрунтовано нові прогресивні принципи та методи і реалізують сучасні технології оцінювання, прогнозування та оптимізації стану водних екосистем України.

Створено хіміко-аналітичну та експериментальну бази для оцінки якості поверхневих вод і водних екосистем та здійснено системні гідрохімічні дослідження, у т.ч. термодинамічне моделювання хімічного складу поверхневих вод, аналіз джерел надходження, співіснуючих форм елементів і процесів самоочищення водних екосистем.

Розроблено концепцію буферної ємності водних екосистем за рахунок потужних фізико-хімічних, гідрологічних і біологічних процесів у водному середовищі, яка є основою для розробки ефективних підходів до відновлення стану поверхневих вод України.

Виконано комплексні регіонально-басейнові гідрохімічні і гідроекологічні дослідження, у т.ч. районування, дослідження на експериментальних водозборах; компонентного складу розчинених органічних речовин у поверхневих водах, створення баз даних щодо формування стану водних об’єктів держави.

Розроблено принципи та методологічні засади оцінки і контролю біотичних процесів у водних екосистемах в градієнті антропогенної залежності – від водних об’єктів природно-заповідного фонду, антропогенно порушених водойм і водотоків до техноекосистем; створено принципово нові наукові засади і системи гідробіологічного та гідроекологічного моніторингу техноекосистем.

Створено та впроваджено інформаційно-аналітичну систему "Хімічний склад та якість поверхневих вод України", web-базовану екологічну базу даних міжнародного басейну Дніпра.

 

Кількість публікацій: 66 монографій (1 – закордонна), 615 статей (218 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 743 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 10 та 2338 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Отримано  патент України на винахід. За даною тематикою захищено 10 докторських та 32 кандидатських дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося 25 вересня 2017 року о 10.00 годині на засіданні Вченої ради географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  за  адресою: м. Київ,  проспект академіка Глушкова, 2а.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.