Ви є тут

Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції


Номер роботи - P 14 ПОДАНА

Представлено Державною установою "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України".

 

Автори: Чумак В.В., Воргул В.В., Дягіль І.С., Вітте П.М., Скалецький Ю.М., Баханова О.В., Гудзенко Н.А., Романенко А.Ю.

 

Метою роботи є отримати нові знання про шкідливий вплив іонізуючого випромінювання на здоров’я людини, зокрема, кількісно визначити ризики виникнення віддалених ефектів опромінення – катаракти й лейкемії.

Автори на основі розробленого комплексу доказових методів дослідження - дозиметрії (вісь «доза» залежності «доза-ефект»), діагностики (вісь «ефекти»), аналізу ризику виникнення віддалених ефектів радіаційного опромінення (функціональний зв’язок «доза-ефект») - у когорті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС отримали нові дані про ризики виникнення катаракти та лейкемії. Ці результати стали підґрунтям нових міжнародних стандартів безпеки (лімітів доз) при професійному опроміненні. За найкращими світовими зразками розроблено наукові основи проведення та виконано масштабні епідеміологічні дослідження: когортним (full cohort) та «випадок-контроль» (case-control) методами.

Авторами визначено радіаційні ризики виникнення віддалених біологічних ефектів опромінення – катаракти та лейкемії. Вперше у світі виявлено достовірний ризик виникнення радіаційних катаракт із значно нижчим, ніж раніше відомий, порогом та встановлено радіаційну обумовленість хронічної лімфоїдної лейкемії, яка раніше вважалася нечутливою до дії іонізуючого випромінювання.

Нові знання набули міжнародного визнання та призвели до перегляду міжнародних стандартів радіаційної безпеки МАГАТЕ та ЄВРАТОМ: суттєвого (у 7,5 разів) зменшення ліміту дози професійного опромінення кришталика ока. Величини ризику виникнення лейкемії підтвердили валідність існуючих лімітів дози опромінення всього тіла.

 

Кількість публікацій: 6 монографій, 103 статті (53 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1353 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 20 та 2003 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 25. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом України. За даною тематикою захищено 4 докторських та 2 кандидатських дисертації.