Ви є тут

Екогеотехнологічний цикл видобування та первинної переробки уранових руд


Номер роботи - P 32 ПОДАНА

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Український державний хіміко-технологічний університет".

 

Автори: Бусигін Б.С., Дробот С.А., Кравченко О.В., Кублановський В.С., Півоваров О.А., Рудаков Д.В., Стусь В.П., Хоменко О.Є.

 

Метою роботи є створення і впровадження сучасного екогеотехнологічного циклу, який поєднує розвідку (картування), видобування та первинну переробку уранових руд на наукових засадах геоінформаційного відображення родовищ, підземної геоенергетики, низькотемпературного плазмохімічного електролізу та комплексного геоінформаційного і біорадіохімічного моніторингу, що є підставою високоефективного та екобезпечного виробництва стратегічної сировини.

Новітня геоіформаційна основа картування уранових родовищ складається з розроблених уперше (або вдосконалених) засобів інтегрованого аналізу геолого-геофізичних і геохімічних даних та аерокосмічних геозображень, що поєднує спеціалізована система "Рапід". У технологічній ланці первинної переробки радіоактивних руд авторами обґрунтована і запроваджена принципово нова технологія очищення рідких радіоактивних відходів плазмою тліючого розряду у реакторах безперервної дії. Крім очищення від радіонуклідів у реакторі нейтралізуються складні органічні сполуки та патогенна мікрофлора. 

Складові екобезпечності технологічного циклу поєднує система створеного авторами комплексного моніторингу, що вміщує геоінформаційну та радіо біохімічну складові (науково-методологічна основа структурування і функціонування геоінформаційних моделей геоекосистеми уранодобувного регіону; модель массоперенесення, прогнозу та контролю ланцюга можливого руху радіоактивних речовин від джерел поховання з урахуванням дочірніх радіонуклідів). Розроблено регламент санітарно-гігієнічних запобіжних заходів, що ґрунтуються на розкритому механізмі та біологічному значенні поєднаного впливу радіації та важких металів по типу біосумації.

Практична ефективність від впровадження створеної екогеотехнології на уранових шахтах, підприємствах первинної переробки руди та об'єктах складування відходів підтверджується економічною складовою (0,5 млрд. грн) та попередженим екологічним збитком (245 млн. грн).

 

Кількість публікацій: 25 монографій, 231 стаття. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 108 (згідно з базою даних Scopus) та 1095 (згідно з базою даних Google Scholar). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 38 патентами України. За даною тематикою захищено 6 докторських та 16 кандидатських дисертації.