Ви є тут

Культурна спадщина України як рушійна сила сталого розвитку держави


Номер роботи - P 8 ПОДАНА

Представлено Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького.

 

Автори: Шарова Т.М., Землянська А.В., Шаров С.В., Москальова Л.Ю.

 

Метою роботи є популяризація культурної спадщини України як органічної частини світового культурного простору, що сприятиме зростанню у молоді почуттів патріотизму, гордості за свою державу.

Створено наукові розробки з використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з історії літератури у вищій школі, запропоновано нові форми аналізу класичної спадщини вітчизняної літератури.

Сформовано базові концептуальні засади інтегрованого підходу до вивчення історії літератури у вищих навчальних закладах.Запропоновано використання електронних засобів навчального призначення, монографічних, літературно-художніх та науково-документальних видань з метою популяризації культурної спадщини українських митців та розкриття її прогресивного характеру.

Інтерактивні технології навчання з використання мультимедійних засобів є канонізованими в європейському освітньому просторі, у який стрімко входить Україна. При цьому посилюється національна, наукова та науково-популярна складова змісту освіти.

Впроваджено в навчальний  процес Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 

Кількість публікацій: 8 електронних підручників, 2 монографії, 5 посібників, 36 статей (8 – у зарубіжних виданнях).