Ви є тут

Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини


Номер роботи - P 29 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державною установою "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України.

 

Автори: Литвиненко О.О., д.м.н., Лещенко В.М., Сандомирський Б.П., д.м.н., Корпан М.М., д.м.н., Сушко В.О., д.м.н., Худецький І.Ю., д.м.н., Красносельський М.В., д.м.н.

 

Метою роботи є розробка та застосування методу глибокого охолодження патологічної тканини з метою її руйнування – кріодеструкції, створення ефективної сучасної кріохірургічної техніки та поєднання можливості кріохірургії з сучасними термохірургічними технологіями безконтактної конвекційно-інфрачервоної обробки тканин, які дозволяють проводити оперативні втручання в умовах інфекційно-ускладненої онкопатології, звести до мінімуму крововтрати та зменшити травматичність оперативних втручань.

Автори приділили увагу експериментальним дослідженням кріодії на різних температурних рівнях, результати яких дозволили, по перше, поглибити знання про основні механізми кріодеструкції біологічної тканини in vivo та in vitro, по друге, сформулювати перелік обов'язкових технічних вимог до кріохірургічної апаратури, виконання яких забезпечує реалізацію основних переваг кріохірургічного методу лікування перед альтернативними. Вищезазначені вимоги стали базовими для розробки конструкції та організації серійного випуску універсальної автоматизованої кріохірургічної установки "Кріо-Пульс" в основу якої закладені найновіші вітчизняні та світові досягнення в галузі низькотемпературного матеріалознавства, кріогенного теплообміну, порошкової металургії, передових методів зварювання та вакуумування, електронних систем термостабілізації, тощо. Завдяки вищезазначеному, кріохірургічна установка "Кріо-Пульс" по своїх технічних, ергономічних та економічних показниках значно перевищує аналогічні параметри кращих вітчизняних та закордонних кріохірургічних апаратів.

Розроблені авторами унікальні практичні методики застосування кріохірургічного методу в черевній онкології є методологічною основою, яка забезпечує широке впровадження кріохірургічного методу лікування хворих із злоякісними новоутвореннями в черевній порожнині в лікувальні заклади нашої держави. Таким чином, на сьогодні доведена ефективність застосування кріохірургічних технологій в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень різних локалізацій, показана безпека даної методики. Економічний ефект від впровадження склав близько 335 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 20 монографій (11 закордонних), 646 статей (278 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 715 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 26 та 242 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 14. Отримано 7 патентів України на винахід, деклараційний  патент на винахід, 4 патенти  ЄС, 10 патентів Австрії, 6 патентів США, 3 патенти Японії, патент Польщі.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 7 вересня  2017 року о 13.00   на засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 34 .

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.