Ви є тут

Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження


Номер роботи - M 12 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом географії НАН України

Автор: Покляцький С.А., к.г.н.

Основною метою є розробка теоретико-методологічних засад і методики дослідження умов життя населення великих міст та її апробація. Розкрито сутність категорії «умови життя населення великого міста» з суспільно-географічних позицій. Проаналізовано динаміку урбанізації в Україні за останні десятиліття. Розроблено і апробовано авторську методику дослідження, що ґрунтується на алгоритмі з 8 етапів і репрезентує об'єктивно-суб'єктивну оцінку умов життя населення великих міст за чотирма складовими: економічною, соціальною, екологічною та соціокультурною. У розрахунку інтегрального індексу благополуччя умов життя встановлено, що умови життя в містах-мільйонерах та більшості міст західних областей кваліфікувалися як сприятливі. Найбільш високий індекс сприятливості умов життя населення мали Київ, Львів, Харків, Одеса, Івано-Франківськ, Ужгород, Дніпропетровськ, Полтава і Донецьк. До неблагополучних за умовами життя населення віднесені міста індустріального Сходу України. Виявлено пряму залежність інтегрального індексу благополуччя умов життя населення від величини міста – в середньому він зростає від групи міст 100-250 тис. Жителів до міст-мільйонерів.

Розроблено теоретико-методологічні основи та методики суспільно-географічного дослідження умов життя населення великих міст. Значна частина матеріалів впроваджена у навчальний процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка  та Чернівецького національного університету імені Юрія.

 Кількість публікацій: 40, в т.ч. за темою роботи 1 розділ колективної монографії, 17 наукових статей, 3 тези доповідей.