Ви є тут

Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів


Номер роботи - M 42 ПОДАНА

Представлено Інститутом обдарованої дитини НАПН України.

Автор: Постова К.Г., к.психол.н.

Автором на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено психологічні умови, розроблено модель розвитку дослідницьких здібностей обдарованих дітей. Обґрунтовано критерії і показники розвитку дослідницьких здібностей обдарованих дітей; розроблено та апробовано програму цілеспрямованого розвитку дослідницьких здібностей обдарованих дітей.

Створено наукові основи проблеми дослідження, що дало можливість узагальнити визначення поняття "дослідницькі здібності" та стало підґрунтям для формулювання поняття "дослідницькі здібності обдарованих підлітків". Зазначені положення було покладено в основу теоретичного осмислення та емпіричного вивчення психологічних умов розвитку дослідницьких здібностей обдарованих дітей.

Сформовано базові концептуальні засади розвитку дослідницьких здібностей обдарованих дітей. Реалізовано програму цілеспрямованого розвитку дослідницьких здібностей у формі факультативного курсу "Основи науково-дослідницької діяльності". Соціальна значимість дослідження зумовлена його практичною спрямованістю на науково-методичне забезпечення підтримки дослідницької діяльності обдарованих дітей.

 

Кількість публікацій: 23, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 3 посібника, 18 статей (5 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 2 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1.