Ви є тут

Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії


Номер роботи - M 18 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Вiнницьким нацiональним технiчним унiверситетом.

Автори: к.т.н. Кучанський В.В., к.т.н. Нестерко А.Б., к.т.н. Гунько І.О.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено сприятливі умови для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії.

Створено наукові основи методів оптимального керування потоками потужності та регулювання частоти в електроенергетичній системі з різнотипними відновлюваними джерелами в умовах виникнення внутрішніх перенапруг.

Сформовано базові концептуальні засади проблеми створення сприятливих умов для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії з оцінюванням впливу несиметричних та несинусоїдних джерел спотворення напруги.

Запропоновано методи покращення функціонування електричних систем з розосередженими джерелами енергії, що полягає в узгодженому керуванні генеруванням сонячних електростанцій та гідроелектростанцій для оптимізації потоків потужності і зменшення втрат електроенергії в локальних електричних системах.

Результати  роботи  впроваджено на державних підприємствах, які підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.

Запропоновані в роботі методи та заходи спрямовані на покращення функціонування вітрових та сонячних електростанцій у складі ОЕС України в сучасних умовах відповідно до законодавства України.

Кількість публікацій: 62, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 51 стаття (5 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 5/2; Google Scholar – 53/6.Отримано патент України на корисну модель.