Ви є тут

Управління системою економічної безпеки підприємства як підсистеми безпеки держави


Номер роботи - P 5 ПОДАНА

Представлено Львівським державним університетом внутрішніх справ.

Автори: Живко З.Б.

Автором визначено, що управління системою економічної безпеки підприємства є діяльністю суб’єкт-об’єктного характеру, тобто передбачає наявність керуючого суб’єкта та керованого об’єкта, на який і спрямовуються управлінські впливи керуючого суб’єкта.

 Метою дослідження є розроблення теоретичних та методологічних засад управління системою економічної безпеки підприємства як підсистеми безпеки держави і рекомендацій щодо їхнього практичного використання.

 Автором розроблено методичні засади організації моніторингу економічної безпеки підприємства через удосконалення ресурсно-функціонального підходу, формування методичного інструментарію моніторингу системи забезпечення економічної безпеки підприємств. Розроблено нові положення щодо прогнозування та контролю в управлінні системою економічної безпеки підприємства, запропоновано використовувати конкурентну розвідку та контррозвідку в системі економічної безпеки підприємства як дієвий інструмент імплементації теоретичних положень до практичної діяльності з управління системою економічної безпеки підприємства.

Визначено місце кадрової безпеки в системі безпеки підприємства та  чинники активізації рейдерства, передумови його протидії, завдання зовнішніх суб’єктів управління системою безпеки та превентивні заходи з протидії рейдерству на мікрорівні.

Кількість публікацій: 13 монографій, 3 підручники, 26 навчальних посібників, 234 статті.