Ви є тут

Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині


Номер роботи - M 13 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Автор: Бацевич Н.В., к.геол.н.

 Автором побудовано карти потужності і рельєфу та розрізи свердловин світ і товщ усіх стратифікованих одиниць району та встановлено пряму залежність між потужністю виливу і концентраціями міді. Доведено присутність явищ ліквації при формуванні трапової формації, що сприяло відокремленню крапельок міді з перенесенням у приповерхневі горизонти виливів. Встановлено генетичне значення знахідок пізолітів у туфах бабинської світи. Проведено систематичне мінералофлюїдологічне вивчення вулканітів і встановлено температуру, склад та агрегатний стан флюїдного середовища кристалізації мінералів міденосних парагенезів. Запропоновано можливі механізми перенесення, локалізації міді на відповідних рівнях лавових утворень.

Отримані результати дадуть змогу застосувати цей підхід до всієї трапової формації. Аналіз отриманого матеріалу склав основу для розробки принципової схеми міграційних процесів у породно-рудних комплексах трапової формації Західної Волині, зокрема при формуванні самородномідної мінералізації за участі таких активних агентів як діоксид вуглецю, азот і хлор. Запропоновано нові підходи до відтворення процесів формування самородномідної мінералізації (флюїдно-лікваційна гіпотеза).

Кількість публікацій: 6 статей (1 - у зарубіжному виданні), 15 тез доповідей.