Ви є тут

Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності


Номер роботи - M 53 ПОДАНА

Представлено Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет»

Автор: Бурлака В.В., к.т.н., Поднебенна С.К., к.т.н.

Робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної проблеми підвищення енергоефективності електричних мереж, забезпечення заданих параметрів якості електроенергії та електромагнітної сумісності електротехнічного обладнання. Отримали  розвиток наукові засади проектування енергоефективних силових активних фільтрів та імпульсних джерел живлення, застосування яких призводить до зниження втрат електроенергії за рахунок значного зменшення або уникнення спотворень форми кривої струму, що споживається.

Розроблено і впроваджено силові активні фільтри з підвищеною ефективністю нейтралізації вищих гармонік та покращеними техніко-економічними характеристиками. Розроблено ряд схемних рішень енергоефективних імпульсних джерел живлення з активною корекцією коефіцієнта потужності, в тому числі джерел прямого перетворення з високочастотною трансформаторною розв’язкою виходу. Про світовий рівень представлених технічних рішень свідчить 28 патентів авторів на винаходи. Для підприємства, споживана активна енергія якого близька до 2 тис. МВт•ч на рік (при коефіцієнті потужності 0,7), розрахунковий економічний ефект складає близько 230 тис. грн. на рік (за даними 2013 року).

Кількість публікацій: 87, в т. ч. 1 монографія, 26 статей (4 – у міжнародних виданнях, 1 – у базі даних Scopus). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 28 патентами.