Ви є тут

Сучасні методи отримання, культивування та застосування стовбурових клітин тваринного походження у біології та ветеринарній медицині


Номер роботи - M 103 ПОДАНА

Автори: Ковпак В.В., к.в.н., Харкевич Ю.О., к.в.н., Журба В.І., к.в.н., Бобось О.Л., к.в.н.

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Мета - розробка та вдосконалення методів отримання та культивування стовбурових клітин тваринного походження, дослідження їх біологічних властивостей (колонієформуюча здатність, здатність до направленого диференціювання, імунофенотиповий профіль) та перспектив застосування у біології та ветеринарній медицині, зокрема при ушкодженні суглобового хряща, шкіри та нирок тварин.

Встановлено оптимальні умови отримання мезенхімальних стовбурових клітин із кісткового мозку тварин (кролів, котів, собак), підібраний склад культуральних середовищ для їх культивування, що забезпечує високу проліферативну активність, визначено імунофенотиповий профіль мезенхімальних стовбурових клітин тварин (собак, щурів), досліджено вплив мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку на перебіг репаративного хондрогенезу в експериментально змодельованому дефекті суглобового хряща тварин (кролів), на перебіг репаративних процесів у шкірі та нирках тварин (щурів), досліджено показники імунного статусу тварин-реципієнтів (щурів) при введенні мезенхімальних стовбурових клітин.

Кількість публікацій: 24, в т.ч. монографія, 2 методичних рекомендації, 15 статей (1 -у зарубіжному журналі), 6 тез доповідей. Отримано 8 патентів.