Ви є тут

Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини


Номер роботи - P 35 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України.

Автори: Дирда В.І., Волошин О.І., Губін Г.В., Морус В.Л., Надутий В.П., Попович І.М., Пухальський В.М., Смірнов А.В., Сорокін О.Г., Хохотва О.І.

Представлена робота являє собою завершений етап наукових досліджень, дослідно-промислових випробувань та впровадження нових гірничих машин з еластомерними елементами.

Вирішено важливу науково-технічну проблему створення принципово нового класу машин з еластомерними елементами – пружними ланками і зносостійкими поверхнями,  що дозволило створити і реалізувати широкомасштабне впровадження високоефективної техніки, яка відповідає вимогам технічних і технологічних характеристик та безпеки функціонування. Розроблено наукові засади і методологію розрахунку гірничих машин з еластомерними елементами, створено фундаментальну теорію деформування та руйнування еластомерних матеріалів як пружно-спадкових середовищ.

 Розроблено і впроваджено у виробництво 64 типорозміри гірничих машин, 14 типорозмірів гірничих живильників, 50 типорозмірів гірничих машин різного технологічного призначення.

 Економічний ефект від впровадження робіт у виробництво склав понад  25 млрд. грн.

Кількість публікацій: 35 монографій, 800 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6237 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 32. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 150 авторськими свідоцтвами та 60 патентами. За даною тематикою захищено 14 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулоя на засіданні вченої ради  Національного  гірничого університету 11 вересня 2014 року о 14.30 годині за адресою: м. Дніпропетровськ,  просп. Карла Маркса, 19, аудиторія 1/104 (зал засідань вченої ради).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Коиітету.