Ви є тут

2014, Національна премія / Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P2 Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах (Кількість коментарів: 15)
P8 Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів (Кількість коментарів: 43)
P9 Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування (Кількість коментарів: 12)
P11 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 73)
P13 Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита (Кількість коментарів: 29)
P14 Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі (Кількість коментарів: 17)
P15 Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин (Кількість коментарів: 27)
P16 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках (Кількість коментарів: 19)
P18 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” (Кількість коментарів: 32)
P22 Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь (Кількість коментарів: 30)
P23 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур" (Кількість коментарів: 30)
P25 Цикл наукових праць "Аналітичні і алгебро-геометричні методи сучасної математичної фізики" (Кількість коментарів: 33)
P26 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України (Кількість коментарів: 10)
P31 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки (Кількість коментарів: 16)
P32 Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів (Кількість коментарів: 38)
P46 Цикл наукових праць «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі» (Кількість коментарів: 4)
P47 Нове покоління вітчизняних радіоелектронних засобів системи контролю надводної обстановки (Кількість коментарів: 10)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P5 Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України (Кількість коментарів: 32)
P20 Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і населення екологічно кризових регіонів України (Кількість коментарів: 94)
P34 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів (Кількість коментарів: 93)
P43 Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу (Кількість коментарів: 21)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P4 Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа (Кількість коментарів: 20)
P17 Створення та впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів з нейротропною та імунотропною дією (Кількість коментарів: 53)
P21 Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці (Кількість коментарів: 53)
P24 Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення (Кількість коментарів: 21)
P29 Цикл наукових праць "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" (Кількість коментарів: 71)
P36 Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії" (Кількість коментарів: 34)
P37 Цикл наукових праць "Доказові епідеміологічні дослідження з метою визначення радіаційного ризику для здоров’я та обґрунтування стандартів безпеки" (Кількість коментарів: 6)
P40 Цикл наукових праць "Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин (Кількість коментарів: 31)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Філософсько-правове розуміння відповідальності людини (Кількість коментарів: 0)
P10 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2013) (Кількість коментарів: 4)
P12 Цикл монографій про визвольний рух за незалежність України (1944 – 1991) (Кількість коментарів: 6)
P28 Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти) (Кількість коментарів: 21)
P41 Цикл наукових праць «Україна: фундаментальні проблеми міжнародного співробітництва». (Кількість коментарів: 26)
P45 “Історія української культури” в 5 томах, 9 книгах (Кількість коментарів: 5)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P3 Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід (Кількість коментарів: 1)
P6 Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі (Кількість коментарів: 69)
P7 Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла в Україні (Кількість коментарів: 57)
P19 Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої (Кількість коментарів: 40)
P27 Система керування безпекою експлуатації комплексу перевантаження аміаку Одеського припортового заводу на основі безперервного моніторингу технічного стану сховищ та трубопроводів (Кількість коментарів: 1)
P30 Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління (Кількість коментарів: 20)
P33 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію cімейства літаків Ан-148-100/Ан-158 (Кількість коментарів: 20)
P35 Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини (Кількість коментарів: 47)
P38 Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями (Кількість коментарів: 22)
P39 Розрахунок і проектування підземних споруд (Кількість коментарів: 7)
P42 Методи та засоби контролю властивостей матеріалів і речовин для легкої промисловості (Кількість коментарів: 0)
P44 Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти (Кількість коментарів: 20)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
П1 Комплект підручників (буріння свердловин у 5 книгах) (Кількість коментарів: 37)
П2 Комплект підручників (електронна техніка у 3 книгах) (Кількість коментарів: 17)
П3 Сучасні технології в будівництві (Кількість коментарів: 37)