Ви є тут

Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин


Номер роботи - M 33 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

Автор: к.т.н. Давидовський Л.С.

Автором розроблено математичну модель визначення вибухового навантаження екіпажу, яка враховує тип, форму та кількість вибухової речовини, складну геометрію конструкції бойової машини та функцію дисипації енергії вибуху. З метою верифікації та апробації розроблених моделей проведено натурний експеримент підриву бронеавтомобіля «КОЗАК». Проведено експериментальні дослідження функціонування енергопоглинаючого елемента при навантаженні та визначено фізико-механічні властивості матеріалу енергопоглинаючого елемента.

Створено наукові основи для оцінки вибухового навантаження екіпажу, сформульованого і вирішеного як математичне завдання механіки на етапі проектування бойової машини. Визначено вплив параметрів енергопоглинаючого елемента на ймовірність та ступінь тяжкості травмування екіпажу при підриві бойової машини.

Запропоновано конструкцію протимінного енергопоглинаючого сидіння для вітчизняних бойових машин, яка у порівнянні з зарубіжними аналогами є на порядок дешевшою, ремонтопридатною після підриву та універсальною при встановленні на різні зразки бойових машин.

Результати роботи успішно реалізовані та впроваджені при розробці та виробництві новітніх зразків «Козак-01», «Козак-2», «Козак-2М», «Тритон», «Варта», «Барс-8», «Spartan», «Shrek» та при модернізації «БТР-60» Економічний ефект від впровадження результатів роботи у виробництво бронеавтомобілів сімейства "КОЗАК" оцінений підприємством-виробником Науково-виробничим об’єднанням "Практика" у суму 1 млн. 136 тис. грн.

Кількість публікацій: 36, у т.ч. за тематикою роботи 12 статей, військовий стандарт, 4 звіти про оцінку протимінної стійкості бронеавтомобілів "Тритон", "Варта", "Барс-8" та "БТР-60", 16 тез доповідей. Отримано патент України на корисну модель та 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.