Ви є тут

Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів


Номер роботи - M 66 НАГОРОДЖЕНА

Представлено державним вищим навчальним закладом "Ужгородський національний університет".

Автор: Малаховська Т.О., к.х.н., Філеп М.Й., к.х.н.н, Погодін А.І.

Роботу присвячено актуальній проблемі сучасного неорганічного матеріалознавства: пошуку нових і вдосконаленню параметрів відомих функціональних матеріалів з метою подальшого їх використання в якості робочих елементів для електронної техніки (твердотільна іоніка, пристрої на базі термоелектричних та нелінійно-оптичних властивостей).

В роботі встановлено кореляції склад – властивість в досліджуваних багатокомпонентних системах (Tl–Sn(Pb)–X, Tl2X–SnX–PbX, Tl2X+Sn(Pb)X'↔Tl2X'+Sn(Pb)X (де X, X' - S, Se, Te, X≠X'), CuI–CsI–RbI і Cu2S–CuHal(Hal–Br, I)–P2S5), що є важливим аспектом у пошук та одержанні речовин із контрольованим та передбачуваним набором властивостей. В результаті проведених досліджень одержано якісні монокристалічні зразки складних сполук Tl4SnS3(Sе3, Tе3), Tl4PbSе3(Те3), Tl4SnS4, Tl2SnS3, а також Cu6PS5I(Br), Cu7PS6 та твердих розчинів на їх основі. Вивчено термоелектричні, нелінійно-оптичні властивості отриманих халькогенідних кристалів та досліджено властивості електродів на основі монокристалів галогенхалькогенідів у купрумвмісних розчинах.

З практичної точки зору, отримані результати дають можливість створення на основі досліджуваних матеріалів термоелектричних елементів, помножувачів частоти лазерного випромінювання, купруміоноселективних електродів та твердоелектролітичних джерел енергії.

Кількість публікацій: 104, в т.ч. за тематикою роботи 30 статей (10 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 12 патентами.