Ви є тут

Шлюб і сім'я у Гетьманщині XVIII століття


Номер роботи - M 23 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Вищим навчальним закладом Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Автор: Петренко І.М., д.і.н.

Автором проведено комплексне  історико-соціальне  дослідження шлюбно-сімейних відносин у православній повсякденній культурі Гетьманщини XVIII ст. На основі опрацювання документів розглянуто вплив церковного, звичаєвого і світського права на повсякденні шлюбно-сімейні відносини, виявлено їх специфіку.

Досліджено вплив Церкви на родинні відносини мирян XVIII ст., указано на обумовленість шлюбно-сімейних відносин інтересами Російської імперії. Показано процес втручання світської влади в шлюбно-сімейні відносини, який виявився в тому, що з початку XVIII ст. основним джерелом шлюбного права була не лише Кормча книга, а й постанови Синоду та укази імператорів, котрі коригували канонічне право. На основі першоджерел вивчено етику шлюбно-сімейних стосунків, норми поведінки тощо. Особливу увагу приділено конфліктним ситуаціям, що виникали у родинній сфері життя людей.

Реконструйовано роль духовенства у повсякденних практиках мирян, з’ясовано, що парафіяльні ієреї не завжди сумлінно виконували свої обов’язки, порушували шлюбно-сімейні приписи, чим подавали негативні приклади мирянам.

 Шлюбно-сімейні відносини становлять собою своєрідну квінтесенцію політичних, економічних, соціальних і правових інститутів. Еволюція родини тісно пов’язана з розвитком суспільних відносин, тому вивчення історії шлюбу і сім'ї важливе для дослідження особливостей руху населення, вивчення правових відносин, розвитку політичних, економічних і соціальних систем. На них сфокусовано багато ключових проблем суспільства. Знаючи тип родини, що переважає в певній місцевості, можна передбачити інші характеристики регіону. Сім'я – це своєрідне підґрунтя історії держави, яке  відкриває уважному дослідникові глибинніструктури нашого минулого

Кількість публікацій: 142, в т.ч. за тематикою роботи 5 монографій, 88 статей, 49 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 16 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.