Ви є тут

Руйнування гірських порід комбінованими вибухо-механічними навантаженнями


Номер роботи - M 50 ПОДАНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут"

Автор: Гонтарь П.А.

 Метою роботи є зниження питомої енергоємності руйнування гірських порід вибухо-механічними навантаженнями за рахунок послаблення масиву внесеною технологічною тріщинуватістю вибою, додатково до природної. Наукова новизна полягає в послабленні вибою на 28…37 % внесенням технологічної тріщинуватості у вибої керованим кумулятивним вибуховим ядром для зниження питомої енергоємності вибухо-механічного руйнування гірських порід. Розроблено математичну модель енергоємності руйнування гірських порід, що враховує параметри вибухо-механічного навантаження вибою і сукупність дії його природної та внесеної технологічної тріщинуватостей. Експериментально досліджено вплив частоти навантажень кумулятивним вибуховим ядром на пружні властивості гірських порід. Створено повнорозмірний експериментальний стенд вибухо-механічного руйнування гірських порід кумулятивним вибуховим ядром, що дозволив встановити залежності енергоємності руйнування гірських порід від частоти навантажень кумулятивним вибуховим ядром та температури вибуху. Підтверджено зниження енергоємності руйнування граніту в технологічному процесу ПП «Давидівський гранкар’єр». Досягнуто зниження питомої енергоємності руйнування граніту з 201 до 188 кВт•год/м3, або на 7 % вибухо-механічним способом за рахунок доповнення природних тріщин внесеними технологічними кумулятивним ядром.

Кількість публікацій: 12, в т.ч. 6 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом.