Ви є тут

Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості


Номер роботи - M 49 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Херсонською державною морською академією

Автор: Сапронова О.О., к.т.н., Браїла М.В., к.т.н., Біщака Р.Т., к.т.н.

Розроблено нові нанокомпозитні матеріали і покриття на їх основі, які відзначаються поліпшеними адгезійними, фізико-механічними, теплофізичними, трибологічними властивостями, а також корозійною тривкістю і зносостійкістю, що дозволяє використовувати матеріали для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості, відмовившись від дорогих закордонних аналогів.

Розроблені матеріали  впроваджено на підприємстві ТОВ «СК «Марина груп» (м. Херсон). Впровадження розробок забезпечує збільшення міжремонтного періоду технологічного устаткування у 3,6…3,8 разів. Розроблені матеріали із поліпшеними трибологічними характеристиками впроваджено на підприємстві ХФ ДП «АМПУ» (м. Херсон), що забезпечило зменшення інтенсивності зносу деталей у 2.0…2,3 рази і збільшення міжремонтного ресурсу експлуатації деталей у 3,0…3,5 рази.

Кількість публікацій: 52 статті (31 - в базі даних Scopus). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 7.