Ви є тут

Розробка та вдосконалення способів прогнозу та запобігання газодинамічним явищам при розробці вугільних пластів


Номер роботи - M 2 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Разработка и совершенствование способов прогноза и предотвращения газодинамических явлений при разработке угольных пластовАвторы: Бойко А.Н., Волошина Н.И., Кольчик И.Е., Мельников Д.В. Development and perfection of methods of prognosis and prevention of the gas-dynamic phenomena at working off coal layersAuthors: BoykoA.N., Voloshina N.I., Kolchik I.E., MelnikovD.V


 

Автори: Бойко О.М., Волошина Н.І., к.т.н., Кольчик І.Є., к.т.н., Мельников Д.В.

 

Представлена Інститутом фізики гірничих процесів НАН України

 

 Авторами встановлено закономірності кінетики десорбції метану з вугілля в умовах різного напружено-деформованого стану гірського масиву.

Розроблено і впроваджено:

- у вигляді нормативних документів: спосіб запобігання раптовим викидам вугілля і газу в разі виймання крутих вугільних пластів щитовими агрегатами;спосіб прогнозування осередків викидів вугілля і газу у вибої пластової підготовчої виробки; правила визначення глибини зони віджиму у вугільних пластах; правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до раптових витискань вугілля;

- у вигляді рекомендацій - на шахтах "Красноармійська-Західна №1" та ДП "Дзержинськвугілля".

Очікуваний економічний ефект від впровадження результатів роботи у виробництво складає  30 тис. грн./рік по одній виробці та  251 тис. грн./рік по одному щитовому вибою.

 

Кількість публікацій: 32 наукові публікації,в т.ч. 1 монографія, 20 статей, 4 нормативні документи,

 7  тез доповідей.