You are here

Розробка та вдосконалення способів прогнозу та запобігання газодинамічним явищам при розробці вугільних пластів