Ви є тут

Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем


Номер роботи - M 45 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України.

Автори: к.т.н. Круц В.О., к.т.н. Онищенко Є.О.

Метою роботи є визначення закономірностей впливу експлуатаційних пошкоджень на характеристики коливань лопаток та їх систем.

На основі теоретичних та експериментальних досліджень отримано нові закономірності впливу параметрів відкритих та дихаючих тріщин на формування лінійних та нелінійних коливань лопаток турбомашин та їх систем. Запропоновано чисельну та аналітичну методики розрахунку вимушених коливань стрижневих конструктивних елементів з пошкодженнями. З використанням розроблених методик встановленні закономірності впливу характеристик пошкодження (розмірів та місця знаходження) та параметрів збудження коливань на вібродіагностичні показники наявності тріщини.

Авторами визначено можливі вібродіагностичні показники наявності експлуатаційних пошкоджень лопаток авіаційних газотурбінних двигунів. Встановлено, що найбільш ефективним вібродіагностичним показником наявності тріщин невеликих глибин є відношення амплітуд домінуючих гармонік переміщень при супер- та субгармонічному резонансах.

Результати роботи впроваджено на підприємстві ПАТ «МОТОР СІЧ» при встановленні причин руйнування бандажованої робочої лопатки колеса другої ступені вільної турбіни маршового двигуна гелікоптера.

Кількість публікацій: 28, у т.ч. за тематикою роботи 17 статей (7 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 18/2; Scopus –19/3; Google Scholar – 29/3.